ในวันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ ๒ การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC ESPORTS TOURNAMENT รอบชิงชนะเลิศ ประเภทเกม ARENA OF VALOR (ROV) ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

ครูผู้ดูแล : ครูฐานันดร มูลสาร

ภาพ : ชมรมคนสร้างภาพโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์