ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๑๐ น.

นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหารมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ Master Richardson Okoye เนื่องในโอกาสจบการศึกษามหาบัณฑิต Major of English Language Teaching. Faculty of Humanities and Social Sciences, Mahasarakham University ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์