การประกวดขับร้องเพลง ชิงทุนการศึกษา พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร (ฉบับแก้ไขวันแข่งขัน)

HOT-INFO

แก้ไขการรับสมัคร และวันแข่งขันเป็น

วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560
เพลงที่ใช้ในการประกวด

  


เพลงไม่ลืมคอชอชนูปถัมภ์

กลับมาเถิด เพื่อนแก้ว

มาคำเขื่อนแก้ว นามเก่าอุทัยโสธร

หลายปีผ่านไป อยู่ไสห่างบ้านห่างคร

กลับคืนสู่ถิ่นเคยอ้อน เคยฟ้อนงานบุญบั้งไฟ

 

เพื่อนเก่ายัง เฝ้ารอ

ข้าวเหนียวหอมหนอ แตงโมหวานชื่นบานฤทัย

ไก่ย่างรสเด็ด เมืองโบราณสายธารน้ำใจ

ทำนาทำสานทำไร่ ปลูกปอแก้วมันสำปะหลัง

 

* เมืองลุมพุก ถนนแจ้งสนิท

หัวใจแนบชิด เมืองคนดีไม่มีสิ้นหวัง

กลิ่นเก่านาดอน ขั้วจี่ซอนหอมกลิ่นทุกครั้ง

คิดถึงความเก่าความหลัง เมื่อครั้งยังเป็นนักเรียน

 

** คำเขื่อนแก้ว ชนูปถัมภ์

ร้องเพลงฮำฮำ สำนึกศิษย์เก่าศึกษาเล่าเรียน

โรงเรียนแห่งนี้ คือพื้นที่ฝึกอ่านหัดเขียน

แม้การณ์ผันเปลี่ยน บ่ลืมคอชอ คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

 

(ซ้ำ */**)


เพลง รักอำเภอคำเขื่อนแก้ว

เสียง ลมหวนครวญเพลงนาข้าว

อีสานเขาเรียกไทยลาว สกาวกว่าเมืองบางกอก

อากาศแจ่มใส หัวใจบ่เคยคิดหลอก

เขาว่าเป็นแดนบ้านนอก ขอบอกดีกว่าเมืองหลวง

 

แสง ตะวันแรกนั้นออร่า

ดั่งลอยยิ้มนภา ว่าอีสานเมืองบ้านแดนสรวง

ยิ่งคำเขื่อนแก้ว อยู่แล้วประทับในทรวง

อำเภอสุขใจหายห่วง โชติช่วงสุขีหัวใจ

 

* ไม่ลืมนาข้าว ติบข้าวควายบักอีตู้

แมลงผึ่งผู้ ผักกระโดนใกล้โพนหัวไฮ่

เมืองคำเขื่อนแก้ว นึกแล้วคิดฮอดไวไว

อยู่แล้วสบายหัวใจ คิดถึงกลิ่นไอดอกพะยอม

 

** รัก คำเขื่อนแก้วเข้าแล้วนะนี้

พืชสวนไร่นาเรามี ปูชนียสถานพลั่งพร้อม

โรงเรียนของฉัน ชื่อย่อคอชอแสนหอม

มีแสงตะวันโอบอ้อม ออมชอมโอบอ้อมอารี

(ซ้ำ */**)