person

ผู้เข้าใช้ห้องสมุด

135 คน


receipt_long

การทำรายการ ยืม-คืน

23 ครั้ง


library_books

หนังสือทั้งหมด

2 เล่ม


badge

ค่าปรับเดือนนี้

2096 บาท


book

หนังสือมาใหม่

ปก
ชื่อหนังสือ
สถานะ
ที่เก็บ
หมวดหมู่
ปี
ราคา
ดาราศาสตร์
ว่าง
ชั้นวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
2566
299
คอมพิวเตอร์
ว่าง
ชั้นคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
2555
350