05/31/2023
กลับมาแล้วค่ะ..กับการสอบแข่งขันความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 28 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์..ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะ แล้วพบกันค่ะ ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/…/10Ai1NJ89…/view… ลิงค์สมัครสอบ https://forms.gle/p3oMfPpnmxdHEHwk6 ลิงค์รวมเอกสารการสมัครสอบ https://drive.google.com/…/1sKiQpGYSPIzHLwCXpFGlSL1Pyy…
กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินผลการปฎิบัติงาน (Performance Appraisal : PA) คุณครูและบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษารายการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๒ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓