05/31/2023

อัลบัมภาพ

กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินผลการปฎิบัติงาน (Performance Appraisal : PA) คุณครูและบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษารายการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๒ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
วันที่ 10 กันยายน 2565 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 4 Thailand Manual Robot Challenge 2022...
ผลการแข่งขันวงดนตรีสากล ต้านภัยยาเสพติด จ.ยโสธร วง รร.คช. ได้อันดับรองชนะเลิศอันดับ2ครับ
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ นักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ร่วมกิจกรรมการแสดงเยาวชนโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ณ วิมานพญาแถน จังหวัดยโสธร...
วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางชนิกานต์ แข็งขัน ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ...
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ อุทยานการเรียนรู้หลวงปู่ประสาร สุมโน ร่วมชนูปถัมภ์ ชุด๑ https://www.facebook.com/100884875284095/posts/459894509383128/ ชุด๒ https://www.facebook.com/100884875284095/posts/459748579397721/
สรุปผลกรีฑาประเภทลาน กระโดดไกล 15 ปี หญิง พุ่งแหลน 15 ปี หญิง ทุ่มน้ำหนัก 15 ปี หญิง ทุ่มน้ำหนัก...
https://www.facebook.com/100884875284095/posts/453366186702627/ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ (เหรียญเงิน) การแข่งขันวอลเลย์บอล ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร เกมส์ ครั้งที่ ๑๐...
รองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กีฬา สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร เกมส์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 ฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน...