ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางสาวมานิดา โสมณวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุม การดำเนินการโรงเรียนเครือข่ายวัฒนธรรมสร้างสุข ปลอดภัยในสถานศึกษา ณ วัดศรีธรรมาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร