📣ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

🗓️ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567

📍 ณ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์