🥇ขอแสดงความยินดีกับทีมโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 🎗️ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้รับถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 🏆ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ประเภทหุ่นยนต์ระดับกลาง (หุ่นยนต์กู้ภัย) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ในรายการ ” ศรีสะเกษ โรโบติกส์ 2024” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ