ข้อมูลพื้นฐาน

 • รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1035430406
 • รหัส Smis 8 หลัก : 35012002
 • รหัส Obec 6 หลัก : 430406
 • รหัส Obec 6 หลัก : 430406
 • ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
 • ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Khamkhueankaeo chanupatham
 • ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 บ้านบ้านลุมพุก ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
 • รหัสไปรษณีย์ : 35110
 • โทรศัพท์ : 0-4579-1035
 • โทรสาร : 045791297
 • ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2/2/2500
 • อีเมล์ : sarabankch@gmail.com
 • เว็บไซต์ : chanupatham.ac.th
 • เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : วังชัยแก้ว
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : คำเขื่อนแก้ว
 • ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 80 กม.
 • ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 0 กม.