🎉ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักกีฬาตัวแทนโรงเรียน ในเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบริดจ์ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ประเภทคู่เยาวชน รอบคัดตัวแทนภาค (ออนไลน์)🎉
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2567