วันที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๗ นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่นักเรียน วิทยากร โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ในกิจกรรมสอนเสริม เพิ่มความรู้สู่โอลิมปิกวิชาการ ณ หอประชุมอุทยานการเรียนรู้หลวงปู่ประสารสุ มโน