ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางสาวยุพา ภูมิฐาน นางสาวมานิดา โสมณวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนคณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ นำคณะขบวนรำเซิ้งขวัญใจ คช.ร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ณ บ้านกุดตากล้า อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร