ผลการคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 6th Asian Indoor and Martial Arts Game 2024

นางสาวรุ่งทิวา จันใด

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7

ได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นแทนทีมชาติไทย

ในประเภทฟรีสไตล์ หญิง

รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 76 กิโลกรัม

————————————————-

ส่วนผลการแข่งขันกีฬามวยปล้ำและกีฬามวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567

ณ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา จังหวัดอุดรธานี

ณ วันที่ 4 มิ.ย. 2567

ด.ช.เชษฐา กลมเกลียว

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 🥇

รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี

ประเภทชายหาด ชาย

รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม

สรุปผลการการแข่งขัน

เป็นตัวแทนทีมชาติไทย 1 คน 🇹🇭

1 เหรียญทอง 🥇