ผลการแข่งขันกีฬามวยปล้ำและกีฬามวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567

ณ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา จังหวัดอุดรธานี

ณ วันที่ 4 มิ.ย. 2567

🔺ด.ช.เชษฐา กลมเกลียว

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 🥇

รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี

ประเภทชายหาด ชาย

รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรัม

วันที่ 5 มิ.ย. 2567

🤼 เด็กชายรัตนกร สองเมือง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 🥇

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

ประเภทชายหาด ชาย

รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม

สรุปผลการการแข่งขัน

เป็นตัวแทนทีมชาติไทย 1 คน 🇹🇭

2 เหรียญทอง 🥇🥇