ผู้เขียน: admin

ต้อนรับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมโพนค้อ จังหวัดศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา …

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โรงเรียนคู่ขนานพัฒนาเพื่อเป็นโรงเรียนเครือข่ายร่วมมือกันในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา กับ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา …