หมวดหมู่: บริหารงานทั่วไป

ตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา ยื่นหนังสือขอรับการสนับสนุนงานประมาณในการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ต่อนายบุญแก้ว สมวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดยโสธร เขต ๒

วันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เ…