เดือน: พฤศจิกายน 2023

มอบเกียรติบัตรกับนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖…