วันศุกร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางสาวยุพา ภูมิฐาน นายยุทธนา เส้นเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และตัวแทนครูนักเรียนนำวงโยธวาทิตโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากรีฑาภายใน “มหาวิทย์เกมส์” ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนมหาชนะชัยพิทยาคม อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

?เอกชัย บุญถูก

?พงษ์ธร ห้องแซง

เผยแพร่ : Aiyapat khtodee