วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชสุธาทิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยมี

นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมอุทยานการเรียนรู้หลวงปู่ประสาร สุมโน