ผลการคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 6th Asian Indoor and Martial Arts Game 2024

นางสาวรุ่งทิวา จันใด

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7

ได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทย กีฬามวยปล้ำ

ในประเภทฟรีสไตล์ หญิง

รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 76 กิโลกรัม