หมวดหมู่: กิจกรรม

จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชสุธาทิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โรงเรีย…