ติดต่อ


ที่อยู่

564 หมู่ 2 ตำบลลุมพุก
อำเภอคำเขื่อนแก้ว
จังหวัดยโสธ 35110

ติดต่อ

สายตรงผู้อำนวยการ : 08-2426-9941
E-mail : kc@chanupatham.ac.th
Phone : 045-791-035
Fax : 045-791-297