การสร้างวัฒนธรรมองค์กรปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่(No Gift Policy)