วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน นำฝ่ายบริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และมีนักเรียนรับทุนการศึกษา จำนวน ๒ ราย คือ ๑.เด็กชายจีรพันธ์ สิงห์ศิริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ ๒.นางสาวณัฐกฤตา กสิพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุเสาวรีย์ หน้าที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร