วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ฝ่ายบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านผู้อำนวยการชานล นนทกุลพงศ์ เนื่องในโอกาสได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางเครือ ณ หอประชุมหลวงปู่ประสาร สุมโนฯ