ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้บริหารมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน The National Competition of English Medium Institution Programmes Northeastern Region Open House 2023 ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์