วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

นายชาติชาย สิงห์พรหมสารทผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ร่วมแสดงความยินดีและเดินทางไปส่ง นางสาวกชนันท์ ทองคำบุ เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ