ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ โดยงานแนะแนว กลุ่มบริการวิชาการ ดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา มูลนิธิจันทรุเบกษา ร่วมชนูปถัมภ์ ฝ่ายบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนรับทุน จำนวน ๒๒๕ คน ณ หอประชุมอุทยานการเรียนรู้หลวงปู่ประสาร สุมโน