ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

ข่าวสาร ค.ช.

ผลการแข่งขันกีฬามวยปล้ำและกีฬามวยปล้ำชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการ”สุขาดี มีความสุข”

การอบรมโปรแกรม bookmark online

โครงการสร้างจิตสำนึกให้กับนักเรียนแกนนำ

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ วันที่ 13 มิถุนายน 2567

กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับ โทษ พิษภัย ของบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายยุทธนา เส้นเศษ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ประกาศ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมถ์

รับมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปี 2567

ปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล การสอบแก้ตัว 0 ร มส และ มผ

ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปี 2567

การเงิน / พัสดุ

รับสมัครประกันภัย เพื่อทำประกันภัยให้กับนักเรียน

โครงการมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศ การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2567

ดำเนินการจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

แผนการจัดซื้อจัดจ้างรถบัสทัศนศึกษา ปี 2566

นโยบายและแผน

แผนปฏิบัติการ โครงการโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย “๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ”

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ โครงการโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย “๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ”

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ การจัดทำแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ

ป้ายประกาศ

ระบบ ค.ช.

สำหรับ ครู

ส่งเอกสาร

สำหรับ นักเรียน

No Gift Policy "งดรับของขวัญ"

VDO

ผลงานความภาคภูมิใจ

รายงการปฏิบัติงาน

รายงานการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รายงานดําเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับดาวดวงที่ ๒

กิจกรรมการสวมใส่ชุดขาวทุกวันพระกิจกรรมการสวมใส่ชุดขาว

เผยแพร่ผลงาน

นางนัตยา จันทกรณ์ รับมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ

ขอแสดงความยินดีกับนายวีระศักดิ์ โสมาบุตร ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

โครงการทุนอบรมด้านภาษาและหลักสูตรเข้มข้น ณ ประเทศญี่ปุ่น

ข่าวการศึกษา


kroobannok.com

เพจ ค.ช.

เพจ กลุ่มสาระการเรียนรู้

เพจ กลุ่มงาน ค.ช.

ช่องทาง

รายงาน

แบบสอบถาม

ความพึงพอใจเว็บไซต์

ความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์

ความพึงพอใจติดต่อราชการ

ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการ

ความพึงพอใจการบริหาร

ความพึงพอใจการบริหารและจัดการศึกษา

หมวดหมู่

จำนวนผู้เยี่ยมชม

0145508
Visit Today : 88
Visit Yesterday : 92
This Month : 911
This Year : 17618
Total Visit : 145508
Who's Online : 1