หมวดหมู่: บริหารงานบุคคล

เข้าร่วมโครงการยกระดับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเสริมสร้างความปลอดภัยด้วยศูนย์จิตวิทยาโรงเรียน

ระหว่างวันที่ ๕ -๖ ตุลาคม ๒๕๖๖…

นายพรนิมิตร อายุยืน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ เข้าร่วมประกวด Yasothon Star Idol 2023

#ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ นายพรนิ…